Vítejte na těchto stránkách

Hlavním zaměřením této firmy jsou komplexní služby v oblasti měření a řízení:

 • automatizace, návrh a realizace pokročilých řídicích a výpočetních algoritmů
 • modelování a simulace dynamických systémů a procesů

Nabízená řešení zahrnují všechny fáze vývoje řídicích systémů, od koncepčního návrhu přes simulační ověření až po funkční prototyp realizovaný na cílovém zařízení, včetně vizualizace a archivace dat. Typickým zákazníkem může být například inženýrská firma nebo fyzická osoba, která poptává HW nebo SW službu vyžadující individuální přístup a řešení.

Dodávky SW a HW řešení, poradenství

 • aplikace pro řízení průmyslových procesů v reálném čase
 • utility a programy na míru se speciální funkcionalitou
 • jednoúčelové aplikace (desktopové či webové)
 • knihovny funkcí, zásuvné moduly
 • simulační modely, výpočtové studie
 • cenově výhodné spolehlivé měřicí a řídicí systémy: koncepční návrh, struktura a algoritmy řízení, výběr vhodných HW a SW prostředků pro realizaci
 • dodávky SW a HW vybavení na míru pro měření, sběr a zpracování dat (včetně bezdrátových systémů), ovládání a regulaci, vizualizaci a vzdálený monitoring: vhodné pro různé provozy a technologie, jednoúčelové stroje, laboratoře nebo domácí použití
 • demonstrační pomůcky a stojany, výukové fyzikální modely v oblasti automatizace
 • poradenství a konzultace v oboru automatizace, měření a regulace

Technické a odborné překlady CZ↔EN

 • články na vědecké konference, manuály, uživatelské příručky, průvodce, návody nebo učebnice z oblasti přírodních nebo technických věd
 • kvalita ověřena dlouhodobou spoluprací s překladatelskou agenturou Pygmalion
 • pro vaši představu si můžete prohlédnout ukázky překladů: ukázka #1 a ukázka #2
 • podmínky vždy na základě individuální domluvy
 • můžete poslat vaše podklady za účelem nezávazné cenové poptávky překladu