Vítejte na těchto stránkách

Hlavním zaměřením této firmy jsou komplexní služby v oblasti měření a regulace, jmenovitě:

 • automatizace, návrh a realizace řídicích algoritmů
 • modelování a simulace dynamických systémů

Nabízená řešení zahrnují všechny fáze vývoje řídicích systémů, od koncepčního návrhu přes simulační ověření až po funkční prototyp realizovaný na cílovém zařízení, včetně vizualizace a archivace dat. Typickým zákazníkem může být například inženýrská firma nebo fyzická osoba, která poptává HW nebo SW službu vyžadující individuální přístup a řešení.

Zde je detailnější přehled nabídky služeb:

Dodávky SW řešení

 • utility a programy na míru se speciální funkcionalitou
 • jednoúčelové aplikace (desktopové či webové)
 • knihovny funkcí, zásuvné moduly
 • simulační modely, výpočtové studie
 • » Chci vědět více...

Dodávky HW řešení

 • cenově výhodné spolehlivé měřicí a řídicí systémy: koncepční návrh, struktura a algoritmy řízení, výběr vhodných HW a SW prostředků pro realizaci
 • dodávky SW a HW vybavení na míru pro měření, sběr a zpracování dat, ovládání a regulaci, vizualizaci: vhodné pro různé provozy a technologie, jednúčelové stroje, laboratoře nebo domácí použití
 • demonstrační pomůcky a stojany, výukové fyzikální modely v oblasti automatizace
 • poradenství a konzultace v oboru automatizace, měření a regulace
 • » Chci vědět více...

Technické a odborné překlady CZ↔EN

 • články na vědecké konference, manuály, uživatelské příručky, průvodce, návody nebo učebnice z oblasti přírodních nebo technických věd
 • kvalita ověřena dlouhodobou spoluprací s překladatelskou agenturou Pygmalion
 • pro vaši představu si můžete prohlédnout ukázky překladů: ukázka #1 a ukázka #2
 • podmínky vždy na základě individuální domluvy
 • můžete poslat vaše podklady za účelem nezávazné cenové poptávky překladu prostřednictvím kontaktního formuláře