Služby → Dodávky SW řešení

  • utility a programy na míru se speciální funkcionalitou
  • jednoúčelové aplikace (desktopové či webové)
  • knihovny funkcí, zásuvné moduly
  • simulační modely, výpočtové studie

Používané SW technologie

  • utility, jednoúčelové aplikace, knihovny: C#
  • webové aplikace a výpočetní síťové programy : PHP+MySQL, Javascript, Ajax
  • programování a realizace řídicích systémů, vizualizace : REX (RexDraw+RexView), Promotic, Reliance, HTML5
  • modelování a simulace, ověření a optimalizace řídicích a regulačních algoritmů: Matlab+Simulink, REX, Scilab, COMSOL Multiphysics
« Návrat na předchozí stránku