Low-cost výukový model pro automatické řízení

Motivace

Tento výukový stojan vznikl na podporu praktických cvičení z oblasti teorie řízení: Lze na něm demonstrovat základní principy ovládání a řízení.

Seznam úloh na výukovém stojanu

•LED dioda ovládaná tlačítkem.
•LED dioda řízená pulzně šířkovou modulací.
•LED dioda řízená proměnnou.
•Soustavu 2. řádu složenou dvěma RC články v sérii.
•Soustavu 2. řádu řízená LED diodou přes fotorezistor.
•Řízení servomotoru v oblasti od -45 ° do 45 °.
education stand
« Návrat na předchozí stránku