Reference

Aktuálně řešená problematika

  • Pokročilé metody řízení nelineárních mechatronických systémů: inverzní kyvadla, kvadrukoptéry
  • Optimální řízení nelineárních systémů, optimalizace řídicích systémů, digitální prototypování (založeno na modelování a simulaci multifyzikálních dějů s využitím SW 3D nástrojů a metody FEM)
  • Model-based Design, RT simulační techniky typu SIL, PIL, HIL

Vybrané subjekty, pro které byly realizovány služby

Subjekt Popis služby
WALACHIA NET, s.r.o. prvotní návrh měřicího a řídicího systému pro testování hasičských masek (podklad pro projektovou dokumentaci-nerealizováno)
Ionaqua, a.s. technické překlady z oblasti molekulární biologie "Antidiabetický účinek ionizované zásadité vody" a "Antiobézní účinek ionizované zásadité vody"
Exekutorský úřad Frýdek-Místek serverová služba (Win32) zajišťující automatickou obnovu VPN připojení v případě jeho výpadku (C#)
PÓROBETON OSTRAVA, a.s. webová aplikace a samostatně spustitelný program pro kalkulaci spotřeby materiálu (PHP+MySQL+Javascript+Ajax, C#)
ADEON CZ s.r.o. uživatelské rozhraní pro Autodesk Inventor využívající API funkce (C#)
ELKO Trading s.r.o. odborný technický překlad bezpečnostního listu (SDS Report)
Malá vodní elektrárna Mikulovice realizace řídicího systému (WinPAC-8000+REX)
LabControl, s.r.o. dodávka .NET knihovny pro technické výpočty a statistiku, dodávka .NET aplikace pro velmi rychlé měření na Charpyho kladivě
Exekutorský úřad Frýdek-Místek konfigurace a správa firemní sítě
SANTÉplus, s.r.o. údržba firemní sítě
Igitur, s.r.o. realizace speciální datové pumpy mezi databázemi typu MDB a MySQL
SG – Geoinženýring, s.r.o. technická kooperace při zpracování podkladů snímání a dálkového přenosu fyzikálně-mechanických veličin, technická a konzultační činnost k dálkovému přenosu nespojitostí horninového masivu a stavebních konstrukcí
Bonatrans Group, a.s. databázový automatizovaný systém pro správu dokumentů a dat ze zkušebních strojů, realizace 2008-2017
K.B.K. fire, s.r.o. prvotní návrh řídicího systému odpalování složí (podklad pro projektovou dokumentaci-nerealizováno)
NAM system, a.s. analýza dat z černých skříněk aut a 3D vizualizace ve VRML